Informace pro aktivní účastníky

Informace pro aktivní účastníky

Informace pro přednášející

Veškeré přednášky je nutné připravit ve formátu Power Point (komaptibilní s verzí 2002/XP). Předání bude možné na CD nebo USB flashdisku přímo v jednotlivých sálech. Předání bude nutné uskutečnit nejpozději o přestávce před danou sekcí. Z technických důvodů nebude možné přijímat přednášky v průběhu vlastní sekce a nebude možné ani provádět dodatečné úpravy přednášek - tyto je nutné odevzdat ve finální podobě. K prezentaci je možné použít i vlastní počítač.

Není-li předsedajícími stanoveno jinak, činí standardní délka příspěvku 10 minut + 5 minut prostor k diskusi. Pro přehled o zbývajícím čase bude k dispozici časomíra. Předsedající mohou příliš dlouhé příspěvky přerušit.