Organizace sjezdu

Organizace sjezdu

Předseda sjezdu:

Vědecký sekretář sjezdu:

Čestné předsednictvo:
Programový výbor:

Organizační výbor:Pořádající organizace:
Záštitu nad sjezdem převzali:

Doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Doc. MUDr. J. Benetín, Ph.D.
Prof. MUDr. Z. Kadaňka, CSc.
MUDr. Ing. S. Petránek, CSc.
Prof. MUDr. I. Rektor, CSc.

Prof. MUDr. J. Bednařík, CSc.
Doc. MUDr. Ing. P. Hluštík, Ph.D.
Doc. MUDr. R. Jech, Ph.D.
Doc. Ing. V. Krajča, CSc.
MUDr. R. Kuba, Ph.D.

MUDr. M. Bočková
Y. Břenková
Ing. P. Daniel
Ing. M. Mikl
MUDr. E. Minks
MUDr. R. Roman, Ph.D.
P. Zlonický

1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Česká společnost klinické neurofyziologie
Slovenská společnost klinické neurofyziologie
Česká společnost biomedicinského inženýrství a lékařské informatiky

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA - ředitelka FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Josef Drbal - vedoucí odboru zdravotnictví, Krajský úřad Jihomoravského kraje
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. - rektor Masarykovy univerzity
Ing. Stanislav Juránek - hejtman Jihomoravského kraje
MUDr. Roman Kraus, MBA - ředitel FN Brno
Roman Onderka - primátor statutárního města Brna
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. - děkan lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Účetní a ekonomickou administrativu sjezdu zajišťuje:
TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
IČO: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436
Adresa banky: Volksbank a.s., Pánská 1, 602 00 Brno
Bankovní spojení: č.ú. 4200067291/6800
ze zahraničí: BIC: VBOECZ2, IBAN: CZ78 6800 0000 0042 0006 7291