Kontakty, odkazy

Kontakty, odkazy

Pořadatelé

1. neurologická klinika LF MU (www)
Fakultní nemocnice u sv. Anny
Pekařská 53, 656 91 Brno

Česká společnost klinické neurofyziologie (www)

Slovenská společnost klinické neurofyziologie (www)

Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky (www)

Další odkazy

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
fMRI skupina v Brně