Abstrakta

Odeslání abstrakt

Abstrakta je možné zaslat pouze v elektronické formě a v obvyklém formátu se strukturou (úvod, metodika, výsledky, shrnutí) pomocí formuláře níže na této stránce.

Deadline pro odeslání abstrakt je 31.7.2007!

O formě prezentace příspěvku (ústní sdělení/poster) rozhodne programový výbor dle počtu přihlášených příspěvků. V rámci časové kapacity konference bude preferována ústní forma sdělení.

Programový výbor může rozhodnout o nepřijetí příspěvku, zejména obsahuje-li neúplná data, výsledky jsou pochybné kvality, příspěvek je v rozporu s vědecko-výzkumnou etikou nebo nesouvisí s obsahovou náplní sjezdu.
O přijetí/nepřijetí příspěvku bude kontaktní osoba vyrozuměna e-mailem v průběhu září.

V případě problémů s odesláním, prosím, kontaktujte organizátory.


Kontaktní osoba


Jméno:

Příjmení:

E-mail:

Příspěvek

Název příspěvku:


Autoři: (Uveďte ve stylu Novák Jan, Novotný Pavel, ...)


Pracoviště: (U více pracovišť uveďte každé na nový řádek)


Text příspěvku: (Vlastní příspěvek uveďte v obvyklé struktuře - úvod, metodika, výsledky a shrnutí. Délka příspěvku je omezena na 3500 znaků!)