Program

Program

Program akce je rozdělený na dvě části. Dopolední slavnostní seminář od 9:00 a odpolední vzdělávací workshop od 13:10. Níže je znázorněno přehledné členění celého dne a podrobné programy dopolední a odpolední části.
Podrobný program je také možno stáhnout jako PDF dokument podrobny_program.pdf

Přehledný program
Podrobný program dopoledního semináře
Podrobný program vzdělávacího workshopu


Čas Sekce
9:00 - 10:15 Průřez fMRI studiemi realizovanými v Brně - 1. část
10:15 - 10:30 Přestávka
10:30 - 11:50 Průřez fMRI studiemi realizovanými v Brně - 2. část
11:50 - 13:10 Přestávka na oběd
13:10 - 14:30 Vzdělávací workshop (principy fMRI, klasické metody zpracování dat)
14:30 - 14:45 Přestávka
14:45 - 16:00 Vzdělávací workshop (konektivita ve fMRI, pokročilé metody zpracování dat, multimodální přístupy)Program dopolední části:
Historie, současnost a budoucnost fMRI v Brně. Prezentace realizovaných prací od r. 2000 až po současnost.

Čas Přednáška
9:00 - 9:15 Zahájení semináře, historický přehled o fMRI v Brně. (prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.)
9:15 - 9:35 Výhody a limitace fMRI při studiu kognitivních funkcí. (prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.)
9:35 - 9:55 Funkční zobrazování subkortikálních struktur. (prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.)
9:55 - 10:15 Psychiatři 10 let u fMRI postávající. (doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.)
10:15 - 10:30 Přestávka
10:30 - 10:50 Zapojení specializovaných mozkových sítí u pacientů s neurodegenerativním onemocněním mozku. (doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.)
10:50 - 11:10 Samovolně iniciované pohyby a písmo ve fMRI. Default mode network u epileptických pacientů. (prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.)
11:10 - 11:30 Klinické využití fMRI v Brně. (MUDr. Petr Bednařík)
11:30 - 11:50 Přehled realizovaného metodicky zaměřeného výzkumu a inovací v rámci brněnské fMRI skupiny. (Ing. Michal Mikl, Ph.D.)Program odpolední části:
Vzdělávací workshop. První část workshopu bude zaměřená na základní seznámení s funkčním zobrazováním pomocí MR (fyziologické a fyzikální principy, zpracování dat, interpretace výsledků, možnosti klinického využití). Druhá část bude zaměřena na pokročilejší metody zpracování dat, zejména konektivitu, koncepci "resting state" a "default mode" sítí a EEG-fMRI.

Čas Název přednášky / tématu
13:10 - 14:30 Úvod do fMRI. Stručný průvodce programem a tématy workshopu. (Ing. Michal Mikl, Ph.D.) Fyziologické a fyzikální principy fMRI. (MUDr. Petr Bednařík)
Typy experimentů, zásady pro jejich návrh. (Ing. Michal Mikl, Ph.D.)
Předzpracování dat. (Ing. Radek Mareček)
Analýza pomocí obecného lineárního modelu. (Ing. Radek Mareček)
Interpretace výsledků GLM/SPM. (Ing. Michal Mikl, Ph.D.)
Klinické využití fMRI. (MUDr. Petr Bednařík)
14:30-14:45 Přestávka
14:45 - 16:00 Koncepce konektivity, funkční integrace. (Ing. Michal Mikl, Ph.D.)
Korelační analýza a psychofyziologické interakce. (Ing. Radek Mareček)
Analýza nezávislých komponent ve fMRI. (Doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.)
Grangerova kauzalita a ICA. (Ing. Martin Havlíček)
Dynamické kauzální modelování ve fMRI. (Ing. Michal Mikl, Ph.D.)
Resting state a default mode ve fMRI. (Doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.)
Simultánní EEG-fMRI. (Ing. Radek Mareček)Obsah stránek
Důležité termíny
15.12.2010
- uzavření registrace
na workshop

17.12.2010
- konání semináře

jazyk-cz nahoru jazyk-cz domů